Cần Thơ chỉ 25% nước thải sinh hoạt được xử lý

Cần Thơ chỉ 25% nước thải sinh hoạt được xử lý: Ngày 1-12, ông Nguyễn Hữu Lộc, chủ tịch Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ, cho biết đang vận hành nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 30.000m3/ngày đêm đặt tại quận Cái Răng. Nhà máy này xử lý khoảng 27.000-28.000m3 ngày/đêm nước thải sinh hoạt cho quận Ninh Kiều, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A.

Cần Thơ chỉ 25% nước thải sinh hoạt được xử lý

Cần Thơ chỉ có duy nhất nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt cho quận Ninh Kiều. Các quận, huyện còn lại nước thải sinh hoạt thải trực tiếp ra kênh rạch, gây ô nhiễm. TP Cần Thơ chỉ có một nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt phục vụ cho quận Ninh Kiều – Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 1-12, ông Nguyễn Hữu Lộc, chủ tịch Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ, cho biết đang vận hành nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 30.000m3/ngày đêm đặt tại quận Cái Răng. Nhà máy này xử lý khoảng 27.000-28.000mngày/đêm nước thải sinh hoạt cho quận Ninh Kiều, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A.

Cần xử lý nước thải tại các làng nghề ở Hà Nội

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, thành phố chỉ có một nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, tỉ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn theo quy định chỉ đáp ứng khoảng 20-25%. Còn lại nước thải sinh hoạt được thải trực tiếp ra sông rạch, gây ô nhiễm môi trường.

Sở Xây dựng đã đề nghị thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư cũng như kêu gọi đầu tư nguồn vốn tư nhân, vốn vay ODA, trong đó có nâng công suất nhà máy xừ lý nước thải sinh hoạt hiện tại lên gấp đôi. Tuy nhiên, việc đầu tư hệ thống mạng lưới thu gom và nhà máy xử lý nước thải cần nguồn kinh phí lớn, trong khi đó ngân sách thành phố chưa thể đáp ứng.

Related Posts