Công nghệ xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính tuần hoàn

Công nghệ xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính tuần hoàn: Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT.Long Thành giai đoạn ưu tiên trong quá trình thi công Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT.Long Thành giai đoạn ưu tiên” bao gồm hệ thống thu gom nước thải thuộc các khu: Phước Hải, Văn Hải và một phần khu Kim Sơn (TT.Long Thành, H.Long Thành). 

Công nghệ xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính tuần hoàn

Sở KH-CN đã thẩm định công nghệ xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính tuần hoàn đối với 2 dự án thoát nước đô thị: “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT.Long Thành giai đoạn ưu tiên” và “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT.Trảng Bom giai đoạn ưu tiên”.

Công nghệ xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính tuần hoàn

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT.Long Thành giai đoạn ưu tiên trong quá trình thi công Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT.Long Thành giai đoạn ưu tiên” bao gồm hệ thống thu gom nước thải thuộc các khu: Phước Hải, Văn Hải và một phần khu Kim Sơn (TT.Long Thành, H.Long Thành). Trạm xử lý nước thải nằm tại khu Kim Sơn với diện tích 1,5ha, dây chuyền xử lý nước thải công suất 1.000m3/ngày đêm phục vụ cho giai đoạn ưu tiên, tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng.

Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT.Trảng Bom giai đoạn ưu tiên” với mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến cống và trạm xử lý để thu gom và xử lý nước thải cho các khu dân cư hiện hữu ở TT.Trảng Bom, H.Trảng Bom bao gồm các khu phố 1, 2, 4, 5 và một phần KP.3. Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải công suất 1.000m3/ngày với tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

Về công nghệ xử lý nước thải, cả 2 dự án cùng lựa chọn công nghệ bùn hoạt tính tuần hoàn dạng mẻ liên tục (SBR). Công nghệ này có ưu điểm: chi phí đầu tư thấp; diện tích chiếm đất nhỏ; chất lượng đầu ra đạt quy định… Ngoài ra, còn cho phép hoạt động ổn định ngay cả khi chưa đủ công suất và dễ dàng mở rộng công suất; vận hành và bảo dưỡng đơn giản, công nghệ được phổ biến rộng rãi, tiên tiến, phù hợp với xu thế hiện nay.

Related Posts