Hơn 250 tỉ tiền phí xử lý nước thải chưa sử dụng tại Cần Thơ

Hơn 250 tỉ tiền phí xử lý nước thải chưa sử dụng tại Cần Thơ : Số tiền phí thu được, Công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ giữ hộ và gửi vào tài khoản đặc biệt theo chỉ đạo của UBNDTP. Theo đó, lũy kế số phí thu được từ kỳ hóa đơn tháng 4-2004 đến tháng 4-2019 và lãi phát sinh là hơn 250,66 tỉ đồng (trong đó lãi tiền gửi là hơn 77,89 tỉ đồng).

Hơn 250 tỉ tiền phí xử lý nước thải chưa sử dụng tại Cần Thơ

Mới đây, Sở Tài chính TP Cần Thơ có văn bản gửi UBND TP, HĐND TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về việc trả lời ý kiến cử tri liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn thu 500 đồng/m3 để xử lý nước thải sinh hoạt đối với quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy.

Theo đó, từ tháng 4-2004 đến tháng 12-2013, UBND TP có quyết định 756/2004 về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên phạm vi quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, với mức thu là 500 đồng/m3 nước sạch. Từ tháng 1-2014 đến nay, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 500 đồng/m3 nước sạch chỉ áp dụng trên phạm vi quận Ninh Kiều. Các quận huyện còn lại thu phí là 300 đồng/m3 nước sạch (theo Quyết định số 134/2014 của UBND TP Cần Thơ).

Hơn 250 tỉ tiền phí xử lý nước thải chưa sử dụng tại Cần Thơ

Số tiền phí thu được, Công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ giữ hộ và gửi vào tài khoản đặc biệt theo chỉ đạo của UBNDTP. Theo đó, lũy kế số phí thu được từ kỳ hóa đơn tháng 4-2004 đến tháng 4-2019 và lãi phát sinh là hơn 250,66 tỉ đồng (trong đó lãi tiền gửi là hơn 77,89 tỉ đồng). Theo Sở Tài chính, tính đến nay, số phí thu được và tiền lãi phát sinh chưa sử dụng và được giữ trong tài khoản tiền gửi như trên.

Dự kiến trong thời gian tới, Sở này sẽ trình cấp thẩm quyền xem xét, cho phép sử dụng vào các nội dung như trả nợ dự án Thoát nước và xử lý nước thải cho Bộ Tài chính. Thanh toán chi phí vận hành thử nghiệm Nhà máy xử lý nước thải từ tháng 7-2017 đến nay. Thực hiện dự án Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2001/BTNMT. Mở rộng Nhà máy và hệ thống đường ống xử lý nước thải cho các địa bàn lân cận. Thực hiện các nhiệm vụ chi có liên quan đến Dự án.

Trước đó, vào tháng 10-2016, lãnh đạo TP Cần Thơ làm việc với đại diện Ngân hàng tái thiết Đức để đánh giá về dự án Thoát nước và xử lý nước thải TP Cần Thơ. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng. Dự án gồm các hạng mục chính là lắp đặt hệ thống cống thu gom nước thải ở khu vực bắc và nam sông Cần Thơ cùng các trạm bơm tăng áp và nhà máy xử lý nước thải công suất 30.000m3/ngày, đêm.

Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ được khởi công vào năm 2007 và dự kiến hoàn thành vào năm 2010, nhưng đến năm 2017 mới được vận hành thử nghiệm. Nước thải sau khi được xử lý thải ra môi trường chỉ đạt loại B, không đáp ứng theo quy định hiện hành là loại A. Nguyên nhân là do dự án được phê duyệt vào năm 2003, thời điểm đó quy định chỉ cần loại B là đạt yêu cầu.

Related Posts