Thiếu nước, nhà máy lý nước sạch Nghệ An lý giải do sản xuất... đúng quy định

Thiếu nước, nhà máy lý nước sạch Nghệ An lý giải do sản xuất… đúng quy định

Thiếu nước, nhà máy lý nước sạch Nghệ An lý giải do sản xuất… đúng quy định: Trong khi không biết được giờ nào có nước máy, giờ nào không nên… Read more
Thiếu nước, nhà máy lý nước sạch Nghệ An lý giải do sản xuất... đúng quy định

Hàng ngàn người dân TP Vinh mua nước sinh hoạt giá cao trong nhiều năm

Hàng ngàn người dân TP Vinh mua nước sinh hoạt giá cao trong nhiều năm: Đặc biệt, ngày 14/6/2019, trong cuộc họp với các sở ngành, đại diện Sở TNMT Nghệ… Read more
Thiếu nước, nhà máy lý nước sạch Nghệ An lý giải do sản xuất... đúng quy định 2

Nỗi lo ngại của người dân trong vấn đề nước sạch ở TP Vinh, Nghệ An

Nỗi lo ngại của người dân trong vấn đề nước sạch ở TP Vinh, Nghệ An: kể từ ngày 28/1/2015, khi dự án cấp nước thô của công ty CP cấp… Read more
Tài nguyên nước đang đe dọa ngày càng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội

Tài nguyên nước đang đe dọa ngày càng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội

Tài nguyên nước đang đe dọa ngày càng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội: Thực tế cho thấy, khi nguồn nước bị ô nhiễm – quá bẩn, sẽ… Read more