Đề tài ứng dụng công nghệ màng lọc để xử lý nước suối

Đề tài ứng dụng công nghệ màng lọc để xử lý nước suối: Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt các tiêu chí, bám sát và cụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng, đây là đề tài mang tính đột phá, có tính ứng dụng thực tiễn cao trong xử lý nước sạch cho người dân vùng Tây Bắc. Thông qua buổi nghiệm thu các ý kiến của các chuyên gia đánh giá cho rằng, đề tài đã đạt hiệu quả cao và có thể sớm chuyển giao nhân rộng mô hình.

Đề tài ứng dụng công nghệ màng lọc để xử lý nước suối

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng lọc kết hợp với vật liệu lọc đa năng để xử lý nước suối vùng biên giới Tây Bắc cấp nước sinh hoạt” thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm Nhà nước “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013 – 2018, do Đại học quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ quản chương trình, Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường là cơ quan chủ trì, ThS. Đặng Xuân Thường, viện trưởng là chủ nhiệm đề tài.

Hướng dẫn cách xử lý nước nhiễm mặn ở Nghệ An- Hà Tĩnh giá rẻ, uy tín 1

Chủ nhiệm đề tài mong muốn, kết quả của đề tài sẽ được áp dụng và nhân rộng trong thực tiễn và sẽ tiếp tục nghiên cứu tự động hóa hệ thống gắn liền với cảm biến cảnh báo về chất lượng nước đầu vào, đầu ra. Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt các tiêu chí, bám sát và cụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng, đây là đề tài mang tính đột phá, có tính ứng dụng thực tiễn cao trong xử lý nước sạch cho người dân vùng Tây Bắc. Thông qua buổi nghiệm thu các ý kiến của các chuyên gia đánh giá cho rằng, đề tài đã đạt hiệu quả cao và có thể sớm chuyển giao nhân rộng mô hình.

Quy mô công suất của hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt là 50 m3/giờ. Chất lượng đầu ra của sản phẩm sau khi xử lý đạt chất lượng theo quy chuẩn do Bộ y tế cho phép cấp nước cho sinh hoạt. Với lưu lượng, chất lượng nước của suối Tà Vải ổn định theo các mùa trong năm (mùa mưa, mùa khô) sẽ là cơ sở để nhân rộng mô hình cho các tỉnh vùng Tây Bắc.

Related Posts