Quảng Ngãi triển khai mô hình xử lý nước thải cho các đô thị

Quảng Ngãi triển khai mô hình xử lý nước thải cho các đô thị: Quy hoạch thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị với tổng diện tích tự nhiên khoảng 5.142,49km2 nhằm rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng cũng như dự báo tổng lượng nước thải sinh hoạt, nước thải y tế,

Quảng Ngãi triển khai mô hình xử lý nước thải cho các đô thị

Gắn công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết. Định hướng đến năm 2025 đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung tại 8 đô thị với tổng công suất 41.300m3/ngđ.

Quy hoạch thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị với tổng diện tích tự nhiên khoảng 5.142,49km2 nhằm rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng cũng như dự báo tổng lượng nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, công cộng và nước thải tại các đô thị. Việc đánh giá chất lượng nước thải các loại để qua đó đề xuất, lựa chọn công nghệ, phương án xây dựng hệ thống thoát nước thải.

Tỉnh xác định vị trí xây dựng trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải tập trung, khu vực phải bố trí nhà máy xử lý nước thải phân tán. Xác định phương pháp, công nghệ xử lý nước thải đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Đây chính là cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước đến năm 2030. Bên cạnh đó cũng đưa ra định hướng giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường do lượng nước thải định hướng đến năm 2030.

Theo quy hoạch, dự báo nhu cầu thu gom, xử lý nước thải đến năm 2025, khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là khoảng 62.600m3/ngđ. Định hướng đến năm 2025, đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung cho 8 đô thị gồm: TP Quảng Ngãi, các đô thị Vạn Tường, Dốc Sỏi, Tịnh Phong, Đức Phổ mở rộng, Lý Sơn và trung tâm huyện Tịnh Sơn, thị trấn La Hà với tổng công suất 41.300m3/ngđ.

Định hướng đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải phân tán cho 11 đô thị gồm: Sa Kỳ, Thạch Trụ, Nam Sông Vệ, Ba Tơ, Ba Vì, Trà Bình, Minh Long, Trung tâm huyện Sơn Tây, Tây Trà, khu vực Phổ Phong, Sa Huỳnh thuộc huyện Đức Phổ với tổng công suất 6200m3/ngđ. Giai đoạn 2026 – 2030 nâng công suất là 12.200m3/ngđ.

Nước giếng khoan, nước ngầm tầng nông (dưới 60m) hay tầng sâu (thường hơn 250m) có ưu điểm là ít nhiễm vi khuẩn gây bệnh. chung quy các quá trình xử lý nước thải công nghiệp bao gồm 2 quá trình xử lý duy nhất (trừ xử lý sơ bộ).

Related Posts